*

Seyhan Erözçelik

,
Kitaplar
YKY,
İstanbul 2003,
s. 37

267

"Düştanbul"dan

XXI

Hey Tanburî Efendi!
Taksim e çıkmasın bütün yolları bu şehrin;
şahnişinde otur sen de
kırık bir taksim -
in,
Düş İstanbul u başlarına ör!

Tüm Seyhan Erözçelik alıntıları