*

Metin Altıok

,
Bir Acıya Kiracı
Kırmızı Yayınları,
İstanbul 2006,
s. 186

154

"Hançerin Sapı"ndan

Ey benim umudumu

Bölük bölük

Eden hızarlar,

Oluklu hançer,

Güle narh koyanlar;

Şahmaranın başı için

Payınıza düşen ne?

Bir gün sorarlar.

Tüm Metin Altıok alıntıları