*

William Blake

,
Hasta Gül
Kabalcı Yayınevi,
İstanbul, 1996,
s. 28

469

"Masumluk Kehanetleri"nden

Hor kullanılan bir At yol üstünde
Yakarır İnsan kanı için Cennet'e.Çev. Dost Körpe

Tüm William Blake alıntıları