*

Şebnem İşigüzel

,
Sarmaşık
Everest Yayınları
İstanbul 2002
s. 9

258

Görmemek için gözleri kapamaya benzemez unutmak.

Tüm Şebnem İşigüzel alıntıları