*

Küçük İskender

,
Teklifsiz Serseri
Sel Yayıncılık,
İstanbul 2006,
s. 99

150

"Xanax"dan

Artık sen de kabullen, ağla ve derhal devret

Bütün gecelere hükmettiği halde aklının almadığını!

Tüm Küçük İskender alıntıları