*

Ahmet Hamdi Tanpınar

,
Hikâyeler
Dergâh Yayınları,
İstanbul 2007,
s. 200

121

"Yaz Yağmuru"ndan


Hayatına bütün müdahalesi kendi kendisini göz hapsine almaktan ileriye gitmiyordu.

Tüm Ahmet Hamdi Tanpınar alıntıları