*

Seyhan Erözçelik

,
Kitaplar
YKY,
İstanbul 2003
s. 126

270

"Yeis ile Tabanca"dan


Affet şairi, okur,
onun hâtıraları alfabetik olmayan
bir acayip lügatta - vaktinde kül olamaz!
Aslında sen çok iyi bilirsin,
neler olur hayatta!

Tüm Seyhan Erözçelik alıntıları