*

Orhan Pamuk

,
Yeni Hayat
İletişim Yayınları,
İstanbul 1994,
s. 36

401

Bu dünyanın sıra sıra görüntüler, bir dizi yanlış yorumlanmış işaretler ve körü körüne benimsenmiş birtakım alışkanlıklardan oluştuğunu, asıl dünyanın ve hayatın bunların içinde ya da dışında, ama yakınlarda bir yerde olduğunu acıyla biliyordum.

Tüm Orhan Pamuk alıntıları