*

453

Kıskanmak, Nahid Sırrı Örik

"Bu vaziyeti ne zaman, hissettin?" "Epeydir..." "O halde şimdiye kadar niçin söylemedin?" "Kati surette emin olmadan...

Oğlak Yayınları, İstanbul 2012, s. 135 devamı