*

471

Kör Baykuş, Sadık Hidayet

Böyle durumlarda herkes, güçlü bir alışkanlığa, bir tutkuya sığınır: Ayyaş içer, edebiyatçı yazar, yontucu taşı yontar, acısını dindirmek için her biri,...

YKY, İstanbul, 2011, s. 26 devamı