*

399

Şeyh ve Arzu, Saffet Murat Tura

Deneyle ilgili yönergeyi okuyup sana hangi adımda ne yapmamız gerektiğini anlatıyordum. Bence yazar çok hoş bir noktadan hareket etmişti; öncelikle nasıl...

Metis Yayınları, İstanbul 2002 s. 7 devamı