*

Bilge Karasu Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı

Metis Yayınları, İstanbul 2010, s. 37

“Ada”dan

Anlamaktan sonra gelen bir hal vardı: Kavramak. Anladığının bütün ağırlığını beyninde duymak, ellerinde, kollarında, damarlarında duymak.

Tüm Bilge Karasu alıntıları