*

Liv Ullmann

,
Değişim
Afa Yayınları,
İstanbul 1988
s. 34

387

Büyüdüm. Gene de zaman zaman, benden başka herkesin bir birlikteliğin parçası olduğu inancı içinde kendimi hâlâ grubun dışında hissediyorum.Çev. Nur Nirven

Tüm Liv Ullmann alıntıları