*

Murat Uyurkulak

,
Har
Metis Yayınları,
İstanbul 2006
s. 99

241

"Hoş görmek de bir aşağılama türüdür. İnsanları hoş gören, aynı zamanda hor da görüyordur" diye yazardı, ilahi mahlûklar için genel kılavuzda.

Tüm Murat Uyurkulak alıntıları