*

İhsan Oktay Anar

,
Suskunlar
İletişim Yayınları
İstanbul 2007
s. 121

312

Hayat denilen şu kısacık yolculukta, ama canlı ama cansız, ama güzel ama çirkin, ama dost ama düşman, kendilerine refakat eden her şeyi sevip koruyan bu ehl-i insâf dervişler, fırlatıldığında bir insanın kafasını dağıtacak bir taşı bile incitmek istemezlerdi. Çünkü biiznillâh dile gelse, sonsuz bir masalı anlataak o taş, Allah ın sırdaşı, dolayısıyla kendilerinin can dostu idi.

Tüm İhsan Oktay Anar alıntıları