*

379

Gülme: Komiğin Anlamı Üstüne Deneme, Henri Bergson

Sanatın konusu nedir? Eğer gerçeklik gelip doğrudan doğruya duyularımıza, bilincimize çarpsaydı; nesnelerle ve kendimizle doğrudan doğruya iletişim kurabilseydik,...

Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2006 s. 80-81 devamı

378

Gülme: Komiğin Anlamı Üstüne Deneme, Henri Bergson

Gülmemiz her zaman bir grupla birlikte ortaya çıkar. Belki bir vagonda ya da bir lokantada birtakım yolcuların birbirlerine bir şeyler anlatıp güldüklerine...

Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2006 s. 12-13 devamı