*

106

Minima Moralia, Theodor W. Adorno

Kendi bireysel varoluşumuzu bir ideolojiye dönüştürmekten kaçınmak ve özel yaşamımızı da en alçakgönüllü, en iddiasız ve en gürültüsüz biçimde sürdürmek...

Metis Yayınları, İstanbul 2007 s. 30 devamı

105

Minima Moralia, Theodor W. Adorno

Aydın için, biraz olsun dayanışma gösterebilmenin tek yolu katı bir yalnızlıktır şimdi. her türlü işbirliği, toplumsal katılma ve kaynaşmanın bütün insanca...

Metis Yayınları, İstanbul 2007 s. 28 devamı

104

Minima Moralia, Theodor W. Adorno

Burjuvazi hoşgörülüdür oysa: İnsanları oldukları gibi sever, çünkü onların olabileceklerinden nefret etmektedir.

Metis Yayınları, İstanbul 2007 s. 27 devamı