*

Mehmet Rauf

,
Eylül
Akçağ Yayınları,
Ankara 2006
s. 443

187

Hiç olmazsa beraber ölmek de mi yoktu? Hiç olmazsa onun için ölmek de mi yoktu?

Tüm Mehmet Rauf alıntıları