*

Murat Menteş

,
Garanti Karantina
Sel Yayıncılık,
İstanbul 2010,
s. 10

262

"Garanti Karantina"dan


Hay Hay gözü kör aşkın, en azından katarakt!

Tüm Murat Menteş alıntıları