*

Murat Menteş

262

Garanti Karantina, Murat Menteş

“Garanti Karantina”dan Hay Hay gözü kör aşkın, en azından katarakt!

Sel Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 10