*

Murat Menteş Garanti Karantina

Sel Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 10

“Garanti Karantina”dan

Hay Hay gözü kör aşkın, en azından katarakt!

Tüm Murat Menteş alıntıları