*

73

Hikâyeler 3, Ömer Seyfettin

"Nakarat"tan İnsanlar ne kadar birbirine benziyor. Nefer, onbaşı, çavuş, zabit, buradan kim geçmişse, hepsinin arasında bir elem akrabalığı...

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 55 devamı

72

Hikâyeler 3, Ömer Seyfettin

"Nakarat"tan Acaba hayale benzeyen bir hakikat yok mudur? Olsaydı muhakkak saadet de olacaktı.

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 51 devamı

71

Hikâyeler 3, Ömer Seyfettin

"Harem"den Ben alafranga denilen hayattaki bu maymunlukların esasını, manasını, neticesini arıyorum. Bir şey bulamıyorum. Anlıyorum ki hepsi...

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 25 devamı