*

Ömer Seyfettin Hikâyeler 3

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 55

“Nakarat”tan

İnsanlar ne kadar birbirine benziyor. Nefer, onbaşı, çavuş, zabit, buradan kim geçmişse, hepsinin arasında bir elem akrabalığı var gibi!..

Tüm Ömer Seyfettin alıntıları