*

Ömer Seyfettin

73

Hikâyeler 3, Ömer Seyfettin

“Nakarat”tan İnsanlar ne kadar birbirine benziyor. Nefer, onbaşı, çavuş, zabit, buradan kim geçmişse, hepsinin arasında bir elem akrabalığı var gibi!..

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 55
72

Hikâyeler 3, Ömer Seyfettin

“Nakarat”tan Acaba hayale benzeyen bir hakikat yok mudur? Olsaydı muhakkak saadet de olacaktı.

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 51
71

Hikâyeler 3, Ömer Seyfettin

Harem”den Ben alafranga denilen hayattaki bu maymunlukların esasını, manasını, neticesini arıyorum. Bir şey bulamıyorum. Anlıyorum ki hepsi bir `beğeniş, beğendiriş sporu!` Netice yok… Herkes olanca dikkatini birbirine çevirmiş. Kusurla meziyet arıyor. Kusurlar, sahipleri yokken münakaşa ediliyor; dedikodular yapılıyor. Meziyetler, sahiplerinin yüzlerine karşı tekrarlanıp vuruluyor.

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 25