*

Marguerite Yourcenar Alexis ya da Beyhude Mücadelenin Kitabı

Metis Yayınları, İstanbul 1999 s. 39

Beni bağışlayın Monique, ruh bana çoğu zaman vücudun aldığı sıradan bir soluk gibi görünüyor.

Tüm Marguerite Yourcenar alıntıları