*

Marguerite Yourcenar Alexis ya da Beyhude Mücadelenin Kitabı

Metis Yayınları, İstanbul 1999 s. 85

[…] sizden olabildiğimce alçakgönüllülükle af diliyorum, sizi terk ettiğim için değil, bu kadar uzun süre kaldığım için…

Tüm Marguerite Yourcenar alıntıları