*

Peter Bichsel Aslında Bayan Blum Sütçüyü Tanımak İstiyordu

Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 29

Öldüğünde, artık hiç kimse değildi. Gitgide küçüldü, kendini beğenmişliği kayboldu, giderek aklı da gitti, çişini tutma gücünü, ayakkabılarını bağlama yeteneğini de yitirdi ve öldüğünde hiç kimse değildi. O ölü olmuştu.

Tüm Peter Bichsel alıntıları