*

Jean Cocteau Derin Uykunun Söylevi

Sel Yayıncılık, İstanbul 1997, s. 21

“Prolog”dan”

19

Dechairot! zavallı dostum,
ne yaptılar sana?
Kanın taşıyor ve dört delikten içeri
giriyor ölüm

Tüm Jean Cocteau alıntıları