*

Bejan Matur İbrahim’in Beni Terketmesi

Metis Yayınları, İstanbul 2008, s. 60

“Başlangıcın Azizi”nden

Başlangıcın azizi orada çağırmış kelimeleri
Güzellik orada bakmış sulara.
Ve orada insandan daha yüce bir şey varsa taştır.
Kemiklerin duası suları geçmiş çoktan
`cenneti kaybettik biz` diyor yaşlı adam
Cenneti kaybettik biz
Ve sulardan hiçbir şey anlamadık
Hiçbir şey anlamadık sulardan.

Tüm Bejan Matur alıntıları