*

Yannis Ritsos Şiirler

Varlık Yayınları, İstanbul 2005 s. 240

“Zorunlu Açıklama”dan

Bazı dizeler var – baştanbaşa şiirler bazen de- ben de
bilemem ne demek istediklerini. Hâlâ ayakta tutar beni
bu bilemediğim şey. Sen de haklısın sorarken. Sorma.

Tüm Yannis Ritsos alıntıları