*

İhsan Oktay Anar Suskunlar

İletişim Yayınları İstanbul 2007 s. 121

Hayat denilen şu kısacık yolculukta, ama canlı ama cansız, ama güzel ama çirkin, ama dost ama düşman, kendilerine refakat eden her şeyi sevip koruyan bu ehl-i insâf dervişler, fırlatıldığında bir insanın kafasını dağıtacak bir taşı bile incitmek istemezlerdi. Çünkü biiznillâh dile gelse, sonsuz bir masalı anlatacak o taş, Allah ın sırdaşı, dolayısıyla kendilerinin can dostu idi.

Tüm İhsan Oktay Anar alıntıları