*

Küçük İskender Teklifsiz Serseri

Sel Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 43

“Kalp Makası”ndan

İçmek, içinde boğmaya çalışmaktır sevgiliyi

Ağlamak, aldırmaktır kendine. Şehirde ağaç izleri.

Tüm Küçük İskender alıntıları