*

Küçük İskender Teklifsiz Serseri

Sel Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 99

“Xanax”dan

Artık sen de kabullen, ağla ve derhal devret

Bütün gecelere hükmettiği halde aklının almadığını!

Tüm Küçük İskender alıntıları