*

Küçük İskender Teklifsiz Serseri

Sel Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 21

“Güle Güle Çocuklar”dan

Babam isterdi ki: Dört yanı kiliseyle çevrili bir gölümüz olsun

Annem isterdi ki: Dört yanı minareyle çevrili bir murabba yaşayalım

Ben isterdim ki: Bütün bunları unutsunlar, tanrı da dahil,

Bana bir kardeş daha versinler! Bana

Yalnızız diyen bir şey daha versinler!

Tüm Küçük İskender alıntıları