*

Edip Cansever Yerçekimli Karanfil

Adam Yayınları, İstanbul 2003, s. 221

“Çağrılmayan Yakup”tan

Ben, yani Yakup, her türlü çağrılmanın olağan şekli
Daha hiç çağrılmadım
Biri olsun “Yakup!” diye seslenmedi hiç
Yakup!
Diye seslenmedi ki, dönüp arkama bakayım
Ve içimden durgun ve çürük bir suyu düşüreyim
Ceplerimdeki eskimiş kâğıt parçalarını atayım
Sonra bir güzel yıkanayım da.
ben size demedim mi.

Tüm Edip Cansever alıntıları