*

Herman Melville

424

Katip Bartleby, Herman Melville

Zavallı adam, dedim kendi kendime, içinde kötülük yok, küstahlık yapmak istemediği de açık, tuhaflıklarının elinde olmadığı da görünüşünden besbelli. Bana yararı var. Onunla anlaşmam mümkün. Kovarsam, benden daha az hoşgörülü bir patrona düşme, kötü davranışlara maruz kalma ve hatta en sefil şekilde açlıktan ölmeye sürüklenme şansı yüksek. Evet, burada ucuz tarafından zevkle vicdanımı onaylayabilirim. Bartleby’ye […]

İletişim, İstanbul 2008 s. 29
52

Kâtip Bartleby, Herman Melville

Acıyı görme veya düşünmenin bir noktaya kadar bizi etkilediği çok doğrudur, ayrıca korkunçtur da, ama bu noktanın ötesinde etkisini kaybeder. Bunu insan yüreğinin bencilliğine yıkanlar yanılgıya düşmüş olurlar. Duygu, ölçüsüz bir uzvi hastalığa çare bulamama umutsuzluğundan kaynaklanır. Duyarlı biri için, merhametin acı vermesi oldukça sık rastlanan bir olgudur. Acımanın bir yarar sağlamadığı kesinlikle algılandığında da, […]

İletişim Yayınları, İstanbul 2008 s. 37-38