*

Metin Altıok Bir Acıya Kiracı

Kırmızı Yayınları, İstanbul 2006 s. 135

Öndeyiş

Bedenim üşür, yüreğim sızlar.
Ah kavaklar, kavaklar!

Beni hoyrat bir makasla
Eski bir fotoğraftan oydular.

Orda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla tamamlar.

Omuzumda bir kesik el,
Ki hâlâ durmadan kanar.

Ah kavaklar, kavaklar
Acı düştü peşime ardımdan ıslık çalar.

Tüm Metin Altıok alıntıları