*

Metin Altıok Bir Acıya Kiracı

Kırmızı Yayınları, İstanbul 2006, s. 213

“Kanadı Kırık Bir Akşam”dan

Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa.

Tüm Metin Altıok alıntıları