*

Metin Altıok Bir Acıya Kiracı

Kırmızı Yayınları, İstanbul 2006, s. 220

“Ben Üzre”den

16.

Yani benim gözlerimin bunca yıl gördükleri,
Bir gün benimle birlikte
Yok olup gidecekler öyle mi?

Tüm Metin Altıok alıntıları