*

Metin Altıok Bir Acıya Kiracı

Kırmızı Yayınları, İstanbul 2006, s. 186

“Hançerin Sapı”ndan

Ey benim umudumu

Bölük bölük

Eden hızarlar,

Oluklu hançer,

Güle narh koyanlar;

Şahmaranın başı için

Payınıza düşen ne?

Bir gün sorarlar.

Tüm Metin Altıok alıntıları