*

Anne Delbee Bir Kadın

Afa Yayınları, İstanbul 1990, s. 97

Paul durdu. Karşısındaki büst onu alıp götürüyor. “Ama bu benim.”
“Hangisi sensin?”
“Bu benim.”
“Hayır aptal, benim, Mösyö Rodin yapmış. Bronzdan döküm yaptıracak kadar param olduğunu mu sanıyorsun?”
“Kardeşin haklı. Gidip tatilden önce yaptığın heykeli getirsene.”
Camille omuzlarını silkip bir köşeden kardeşi Paul’ün heykelini çıkartıyor. Doğru. Bu kadar birbirine benzediklerini bilmiyordu. Kızlar iki heykele yan ysn bskıyorlar; şaşırtıcı. “İkizler! İkizler gibisiniz!”
Camille şaşkın. Onu endişelendiren kardeşiyle birbirlerine bu kadar benzemelerinden çok, heykellerin aynılığı. Mösyö Rodin de o da aynı biçimde yontmuşlar. Gerçek ikizi o.

Çev. Ayşe Kurşunlu Ortaç

Tüm Anne Delbee alıntıları