*

İsmet Özel Bir Yusuf Masalı

Şûle Yayınları, İstanbul 2002, s. 11

“Münacat”tan

Bu yaşa erdirdin beni, gençtim almadın canımı
ölmedim genç olarak, ölmedim beni leylâk
büklümlerinin içten ve dışardan
sarmaladığı günlerde
bir zamandı
heves ettim gölgemi enginde yatan
o berrak sayfada gezindirsem diye
ölmedim, bir gençlik ölümü saklı kaldı bende.

Tüm İsmet Özel alıntıları