*

Jose Saramago Bütün İsimler

Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 188

Arşiv ve mezarlık memurları arasındaki ilişkiler açıktan açığa dostça, karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerdir, çünkü, temelde kendi statülerinin resmi benzerliği ve hedef yakınlığı dolayısıyla mecbur oldukları kurumsal işbirliğinden başka, aynı üzüm bağını, şu adına hayat dedikleri ve hiçle hiç arasında yer alan şeyi iki ucundan kazıp durduklarını biliyorlar.

Tüm Jose Saramago alıntıları