*

Mehmet Rauf Eylül

Akçağ Yayınları, Ankara 2006 s. 443

Hiç olmazsa beraber ölmek de mi yoktu? Hiç olmazsa onun için ölmek de mi yoktu?

Tüm Mehmet Rauf alıntıları