*

Hasan Ali Toptaş Gölgesizler

İletişim Yayınları, İstanbul 2008 s. 33

Üstelik, onu yeniden aramaya çıkmak, kayboluşunu büsbütün derinleştirirdi.

Tüm Hasan Ali Toptaş alıntıları