*

Birgül Oğuz Hah

Metis Yayınları, İstanbul 2012, s. 47

“Devr”den

Herkesin içinde gezdirdiği boğdurulmuş bir ölü (herkesin ama hepsinin), herkesin karnından gırtlağına ve oradan da ağzına yürünerek yükselen bir ölüsü vardı.

Tüm Birgül Oğuz alıntıları