*

İsmet Özel Henry Sen Neden Buradasın -1

Şûle Yayınları İstanbul, 2007 s. 29

Bu satırları ben hangi kafayla yazıyorum? Sizler yazılanları hangi kafayla okuyorsunuz? Bu soruların her ikisine de nahoş birer cevap vereceğiz. Benim başım bazı olaylarla, bazı kimselerle hoş değil; onun için yazıyorum. Bazı olaylar, birkaç olay değil birçok olay; bazı kimseler birkaç kimse değil birçok kimsedir ve giderek çoğu kimsedir. Sizler benim uyumsuzluğuma, uyuşmazlık çıkarmada ısrar edişime ilgi duyuyor olmalısınız. Muhtemeldir ki olup biten her şeyin benim tarafımdan neden hoşlukla karşılanmadığına, nahoşluğun ne olduğuna dair merakınızı tatmin gayesiyle bu kitabı okuyorsunuz.

Tüm İsmet Özel alıntıları