*

Ahmet Hamdi Tanpınar Hikâyeler

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007 s. 22-23

“Abdullah Efendinin Rüyaları”ndan

Arkadaşları seslendikleri zaman Abdullah Efendi kendisini bir kuyunun dibinde buldu; o kadar kâinatla alâkasını kesmiş, kendi kendisi yahut sadece iradesi olmuştu. Onlar, hep bir ağızdan, onun sükûtuna kızıyorlar, bu somurtkanlığı mânâsız, budalaca ve kibirli buluyorlardı.

“Haydi, diyorlardı, kendine gel, eğleneceğiz…” Abdullah Efendi birdenbire kuyusundan çıktı. Eğlenmek, ne güzel şeydi bu! Elbette eğleneceklerdi… Bu gece bunun için buraya toplanmışlar­dı. Hem o herkesten fazla eğlenecekti. Görülmeyen şeyleri gören, işitilmeyen şeyleri işiten ve bir hayalin, bir gölgenin içinde, yani bir tasavvurun imkânlarındaki hudutsuzlukla kâinatı idrâk eden bir in­san sıfatıyla eğlenecekti. “İçelim, dedi, içelim!” Ve tekrar meclis, daha geniş bir hürriyet içinde başladı. Bu sıcak yaz akşamında içki hakikaten güzel bir şeydi. Ve şimdi asıl hüviyetini üç adım arkasın­da görmeğe muvaffak olan Abdullah Efendi büsbütün başka, im­kânsız şekilde yeni bir tatla kadeh kadeh üstüne boşaltıyordu.

Tüm Ahmet Hamdi Tanpınar alıntıları