*

Ahmet Hamdi Tanpınar Hikâyeler

Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s. 203

“Teslim”den

O zamana kadar politikayı büyük merkezlere mahsus, büyük meselelerin etrafında ve her şeyden evvel bir fikir dâvası addeder­di. Fakat bu kısa yolculuk ona asıl politikanın bu küçük şehirlerin, para kudreti, iş imkânı sahiplerinin yüzlerinde, tok seslerinde, ağır baş sallayışlarında toplanmış, dış taraflarından bakılınca bir felâke­tin artığı gibi görünen bakımsız eşraf konaklarının, mağazaların, dükkânların, ardiyelerin malı olduğunu anlatmıştı. Politika toprak­tı, pazardı.

Tüm Ahmet Hamdi Tanpınar alıntıları