*

Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur

Dergâh Yayınları, İstanbul 1996 s. 19

İhsan, kendisinin gölgesiydi.

Tüm Ahmet Hamdi Tanpınar alıntıları